Postup pri reklamácii


Záruka na nový tovar je 2 roky.
Zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar. Začína plynúť dňom nákupu. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne. Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.


Kde uplatniť reklamáciu
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás kontaktujte (kontakty). Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:


INTERSPORT RENT Gálfy
Horný Smokovec 51    
062 01 Vysoké Tatry


Odporúčame zásielku s reklamovaným tovarom posielať ako poistený balík (nie na dobierku). Dobierky nebudú prebraté či už od kuriéra alebo od pošty. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a sprievodný list, kde čo najpodrobnejšie popíšete závadu.


Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať reklamačný formulár

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v niektorej z našich predajní. 

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu eshop@galfy.sk, alebo telefonicky v pracovné dni na číslo 0903 606 750.  

Aké doklady sú potrebné na uplatnenie reklamácie?

•    Kópiu daňového dokladu o kúpe
•    Detailný popis závady


Reklamovaný tovar
Tovar musí byť čistý! Vyhradzujeme si právo neprevzatia tovaru na reklamáciu z dôvodu jeho znečistenia.

Opakované poruchy a výmena tovaru
Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze.
Sú to 2 prípady:
•    Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
•    Rôzne poruchy, ktoré záruka pokrýva, sa vyskytli počas záručnej doby už 4-krát. Tu sa rátajú rôzne poruchy a tiež musia byť všetky potvrdené servisom.
Ak vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si ho prevezmete.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, alebo je možné použiť formulár dostupný . Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu:


INTERSPORT RENT Gálfy
Horný Smokovec 51
062 01 Vysoké Tatry

Odporúčame zásielku s tovarom posielať ako poistený balík (nie na dobierku). Dobierky nebudú prebraté či už od kuriéra alebo od pošty. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.
Tovar môžete vrátiť aj v niektorej z našich predajní.
Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru  znáša zákazník. Vrátený tovar musí byť nepoužívaný,  kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale,  inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kúpna cena bude vrátená najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar.Prihlás sa
na odber newslettera

a získaj
okamžité zľavy %