GDPR a cookies

Vážení zákazníci,

ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás dôležitá, a z tohto dôvodu Vás chceme informovať akým spôsobom obchodná spoločnosť SPORTCENTRUM GALFY, s. r. o, so sídlom Horný Smokovec 51, 062 01 Vysoké Tatry,  IČO: 36 461 148, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11670/P,  DIČ: 2020016229 postupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími právnymi predpismi. Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov.

V našej obchodnej spoločnosti pôsobí zodpovedná osoba (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov neregistrovaných zákazníkov

Informácie o spracúvaní osobných údajov registrovaných zákazníkov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľov newslettera

Informácie o spracúvaní osobných údajov - Heureka - Program "Overené zákazníkmi"